files/content/ZENNER COM ENGLISCH/web-motiv_hanoi.jpg
Hanoi, Vietnam, Népesség: 6,4 millió, egy főre jutó napi vízfogyasztá: 60 L 
ZENNER COMA székhelye

Törvények és Szabályozások

Mit kell tudnia a törvényekről és szabályozásokról

Kivonat a "8/2006. (II. 27.) GKM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról" jogszabályból

1. § (1) E rendelet alkalmazási köre a vízmérőkre, a gázmérőkre és számítóegységekre, a hatásos villamos energia mérésére szolgáló fogyasztásmérőkre, a hőmennyiségmérőkre, a folyadékok mennyiségének folyamatos és dinamikus mérésére szolgáló mérőrendszerekre, az automatikus mérlegekre, a viteldíjjelzőkre, az anyagi mértékekre, a kiterjedést mérő műszerekre és a kipufogógáz-elemző készülékekre vonatkozó műszerspecifikus mellékletekben meghatározott eszközökkel (a továbbiakban: mérőműszer) kapcsolatos eljárásokra terjed ki.

1. § (2) A közérdekkel, a közegészségüggyel, a közbiztonsággal, a közrenddel, a környezetvédelemmel, a fogyasztóvédelemmel, az adók és vámok kivetésével, valamint a tisztességes kereskedelemmel kapcsolatos mérési feladatokra az (1) bekezdésben felsorolt mérőműszerek használatosak.

2. § (1) A mérőműszereket csak akkor lehet forgalomba hozni, illetve az 1. § (2) bekezdésében meghatározott feladatokhoz üzembe helyezni, ha megfelelnek e rendelet előírásainak.

4. § (1) A mérőműszernek eleget kell tennie e rendelet 1. mellékletében, valamint az 1. § (1) bekezdésében felsorolt mérőműszerekre vonatkozó műszerspecifikus mellékletekben (16-25. mellékletek, a továbbiakban: műszerspecifikus mellékletek) megállapított követelményeknek.

5. § (1) A mérőműszer e rendelet valamennyi előírásának való megfelelőségét az áruk és szolgáltatások  biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott CE-jelölésnek, valamint a 14. §-ban meghatározott kiegészítő metrológiai jelölésnek a mérőműszeren való feltüntetése jelzi.

7. § (1) A mérőműszerre meghatározott alapkövetelmények szerinti megfelelőség-értékelést az adott műszerre vonatkozó műszerspecifikus mellékletben foglaltakra figyelemmel, a gyártó választása szerinti megfelelőség-értékelési eljárás alkalmazásával kell végrehajtani. A gyártó a megfelelőség-értékelési eljárást végző bejelentett szervezet kérésére annak rendelkezésére bocsátja a 8. §-ban megállapított, az egyes műszerekre vagy műszercsoportokra vonatkozó műszaki dokumentációt.

8. § (1) A műszaki dokumentáció érthetően ismerteti a mérőműszer szerkezetét, gyártását és működését, és lehetővé teszi a vonatkozó mérőműszerre e rendeletben előírt követelmények szerinti megfelelőség-értékelést.

14. § (1)7 Az 5. §-ban meghatározott CE-jelölés a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletében megállapított formátum szerinti „CE” szimbólumból áll. A CE-jelölés magassága legalább 5 mm.

(2) A kiegészítő metrológiai jelölés egy nagy „M” betűből, valamint a jelölés feltüntetése szerinti év utolsó két számjegyéből áll, amelyeket téglalap keretez. A téglalap magassága a CE-jelölés magasságával megegyező. A kiegészítő metrológiai jelölés közvetlenül a CE-jelölést követi.

(3) A bejelentett szervezetnek a 9. §-ban említett azonosító száma - amennyiben ezt a megfelelőség-értékelési eljárás előírja - a CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést követően szerepel.

(4) Ha a mérőműszer különböző olyan együttesen működő eszközökből áll össze, amelyek nem részegységek, a jelöléseket a műszer fő egységén kell feltüntetni. Ha a mérőműszer a CE-jelölés és a kiegészítő metrológiai jelölés feltüntetéséhez túl kicsi vagy túl érzékeny, a jelöléseket - amennyiben létezik - a csomagoláson, valamint az e rendeletben előírt, a terméket kísérő dokumentumban kell feltüntetni.

(5) A CE-jelölést és a kiegészítő metrológiai jelölést letörölhetetlen módon kell feltüntetni. Az eljáró bejelentett szervezet azonosító számát letörölhetetlenül, illetve roncsolás nélkül eltávolíthatatlan módon kell feltüntetni. Valamennyi jelölésnek jól láthatónak és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Figyelem! A kivonat elolvasása nem helyettesíti a teljes jogszabályban foglaltak megismerését! A teljes jogszabály a http://net.jogtar.hu/ oldalon érhető el.