files/content/ZENNER COM ENGLISCH/web-motiv_bologna.jpg
Bologna, Italy, Population: 380.000, Daily water consumption per capita: 213 L
ZENNER ITALIA székhelye

Információk a MID-ről

Measurement Instrument Directive (Mérőeszköz Direktíva)

Az elszámolási módszer új időszaka kezdődött meg 2006. október 30-án, amit a vízmérő és hőmennyiségmérő felhasználók és gyártók azóta alkalmaznak, amikor hatályba lépett a MID (Magyarországon: 8/2006. (II.27.) GKM rendelet). Az Európai Tanács mérőeszközökre vonatkozó irányelve meghatározza, hogyan kell a mérőműszereket kialakítani, hogy a mérőeszközöket a MID megfelelőnek lehessen nyilvánítani (korábban hitesítés), és ezeket hogyan kell bevezetni a kalibrációs jogszabályok területén. A jól ismert mérőeszköz megnevezések és kifejezések helyét új elnevezések veszik át:

Hitelesítés válik MID megfelelőségi nyilatkozattá. Az eddigi jól ismert EGK (vagy nemzeti) első hitelesítés helyébe a MID megfelelőség lépett, amit a mérőeszköz gyártója tanusít. Az engedélyezési eljárás a MID-ben részletesen szabályozva van, és rendszeresen felülvizsgálatra kerül az úgynevezett "Kijelölt Hatóságok" által. Az írásos megfelelőségi nyilatkozat kiadásával a mérőeszköz gyártója igazolja, hogy az előállított mérőeszköz megfelel a MID követelményeknek és a gyártás során folyamatosan és maradéktalanul betartásra kerülnek a minőségügyi rendszerben megfogalmazott követelmények

Hibahatárok hatályban maradnak

A megengedett hibahatárokat a MID Európa teljes területére szabályozza, azok megfelelnek az eddig megszokott értékeknek. Ez azt jelenti, hogy a vízmérők hibahatára +/-5% az alsó áramlási tartományban és +/-2% az állandó terhelési tartományokban (melegvíz esetében +/-3%).

A kalibráció hatályban marad

A MID nem rendelkezik a hitelességi idő vonatkozásában. Ez azt jelenti, hogy a hitelességi időtartam az egyes országok nemzeti hatáskörében maradt. Például Németországban 6 év marad a hidegvízmérők, 5 év pedig a melegvízmérők esetében.

A metrológiai besorolás Q3/Q1 aránya lesz - az arány (Ratio, röviden R) – a pontossági osztályok ideje lejárt.
A korábbi mérőeszköz megnevezések, jelölések, és térfogatáram arányokat a MID előírásoknak megfelelően újra kellett rendezni.
A korábbi A, B és C pontossági osztályok helyét a Q3/Q1 aránya (az arány) veszi át. A 2. oldalon a táblázatban meg fogja találni a korábbi EGK hitelesített mérőeszköz MID szerinti megfelelőjét. Általában, az új besorolás a MID előírásaival összhangban a mérőeszközzel szemben nagyobb igényeket támaszt.

Új jelölése

A MID újra definiálta az áramlási értékek jelöléseit:

files/content/icons/quad.gif Qmin változott: Q1 (Minimális térfogatáram)
files/content/icons/quad.gif Qtrenn változott: Q2 (Átmeneti térfogatáram)
files/content/icons/quad.gif Qn változott: Q3 (Névleges térfogatáram)
files/content/icons/quad.gif Qmax változott: Q4 (Maximális térfogatáram)

 

Az évtizedek óta használatban lévő szimbólumok a vízóra számlapján a MID előírásainak megfelelően megváltoztak. Ahogy az előzőekben említésre került, a Qn jel a MID-nek megfelelően Q3-ra változott.

Ennek megfelelően az eddig telepített vízmérők millióin használt Qn = 1,5 jelölés Q3=2,5 értékre változott. Ez nem azt jelenti azonban, hogy a vízmérő "nagyobb" lett, mint a korábban Qn=1,5 jelölésűek. Szó sincs túlméretezésről ennek következtében. Ez a változás a MID vizsgálati előírások eltéréséből, annak szigorúbb vizsgálati előírásaiból adódik. Végeredményben az alacsonyabb átfolyási mennyiségek pontosabban vannak mérve.