You can change your privacy settings anytime in the privacy center.

Adatvédelmi nyilatkozat

Örömünkre szolgál, hogy a www.zenner.hu internetes oldalunkat felkeresve érdeklődést tanúsít vállalatunk iránt.

Az Ön személyes adatainak védelme fontos ügy számunkra.

A személyes vonatkozású adatok egy bizonyos, vagy meghatározható természetes személy személyes vagy anyagi természetű viszonyaira vonatkozó információk.

Ebbe a körbe tartozik például az illető polgári neve, lakcíme, telefonszáma és születési dátuma, de minden további olyan adat is, amely egy meghatározható személyre utalhat.

Mivel a személyes vonatkozású adatok különleges törvényi védelmet élveznek, nálunk ezeknek a rögzítése csak az internetes oldalunkhoz, illetve a szolgáltatásaink nyújtásához szükséges mértékben történik meg.

Az alábbiakban azt ismertetjük, hogy mi milyen személyes vonatkozású információkat rögzítünk olyankor, amikor az Internetes honlapunkat felkeresik és azt, hogy ezeket miként használjuk fel.

Adatvédelmi gyakorlatunk összhangban van a törvényi szabályozásokkal, különös tekintettel a német szövetségi szintű adatvédelmi törvénnyel (BDSG), a telemédiumokat szabályzó törvénnyel (TMG), valamint az Európai Uniónak az adatvédelmi rendeletével (DSGVO).

Mi az Önök személyes vonatkozású adatait kizárólag olyan mértékben rögzítjük, dolgozzuk fel és és tároljuk, amilyen mértékben ezek ennek az internetes oldalnak és az egyes tartalmaknak és szolgáltatásoknak a működőképességéhez szükséges, valamint a megkereséseknek a lekezeléséhez, és adott esetben a megrendeléseknek /szerződéseknek a lebonyolításához, de csak annyiban, amennyiben ezekhez jogos érdekeink fűződnek, éspedig a DSGVO 6. cikkelyének 1. bekezdése f) betűjével vagy más, engedélyt megalapozó tényállással kapcsolatban.

Az Önök adatainak a felhasználására csak akkor kerül sor további, a beleegyező nyilatkozatban pontosan körvonalazott célokra, például a reklámjellegű információknak a hírlevelekben történő eljuttatása céljából, amennyiben Önök előzetesen ehhez külön megadták a hozzájárulásukat.

A DSGVO rendelet 4. cikkelye 7. bekezdése értelmében felelősnek számít:

A DSGVO rendelet és az EU tagállamainak más nemzeti adatvédelmi törvényei és más adatvédelmi rendelkezései értelmében felelősnek számít:

Brunata ZENNER Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1222 Budapest, Vöröskereszt utca 8-10.
Telefon: +36 1 216 5670
Fax:     +36 1 217 5453
E-Mail: iroda@zenner.hu

Az adatvédelmi megbízott neve és címe

Neve: Szabó Sándor

Levelezési cím: ZENNER International GmbH & Co. KG, Niederlassung Mulda, Talstraße 2, 09619 Mulda/Sachsen

e-mail: iroda@zenner.hu

  • A honlap rendelkezésre bocsátása és naplófájlok (log fájlok) generálása

Minden alkalommal, amikor felkeresik az internetes oldalunkat, a rendszerünk automatikusan rögzíti az őt felkereső számítógép adatait és a rá vonatkozó információkat.

Ennek során az alábbi adatoknak a rögzítésére kerül sor:

Az adatok feldolgozásának terjedelme

(1) Információk a kereső (browser) típusáról és a használt verzióról

(2) A felkereső készülék operációs rendszere

(3) A felkereső készülék IP-címe

(4) A hozzáférésnek a dátuma és pontos ideje

(5) Azon honlapok, illetve források (képek, adatok, az egyes oldalak további tartalmai), amelyeket az internetes oldalunkon lehívnak.

(6) Azon webes oldalak, amelyekről a felhasználónak a rendszere eljutott a mi internetes oldalunkra (referrer-tracking)

Ezeket az adatokat a rendszerünknek a naplófájljaiban eltároljuk.

Ezeknek az adatoknak a tárolása egy konkrét felhasználónak a személyes vonatkozású adataival együtt nem történhet meg, így az egyes oldalak látogatóinak személy szerinti beazonosítására nem kerül sor.

A személyes vonatkozású adatok feldolgozásának a jogalapja

DSGVO 6. cikkely 1. bekezdés f) betű (jogos érdekek).

A mi jogos érdekünk ahhoz fűződik, hogy az alábbiakban ismertetendő célok megvalósulását biztosítsuk.

Az adatfeldolgozás célja

A naplózás (logging) az internetes oldalunk kompatibilitásának megőrzése érdekében lehetőség szerint minden látogató számára biztosított és a visszaéléseket megelőzését és a zavarok elhárítását is szolgálja.

Ehhez az is szükséges, hogy a felhívó számítógépnek a műszaki adatai naplózásra kerüljenek, hogy a lehető leggyorsabban tudjunk reagálnia a megjelenítés során felmerülő hibákra, a számítástechnikai rendszereink ellen végrehajtott támadásokra és/vagy az internetes oldalunk funkcionalitásának hibáira.

Emellett felhasználjuk az adatokat a web-oldalunk optimalizálására, valamint a számítástechnikai rendszereink általános biztonságának a megőrzésére.

A tárolás időtartama

Az előbb említett adatoknak a törlésére akkor kerül sor, ha azokra már nincs szükség ahhoz, hogy az internetes oldal kompatibilitását minden látogató számára biztosítsuk, de legkésőbb 3 hónappal az internetes oldalunk felkeresését követően.

Felszólamlási és eltávolítási lehetőség

A felszólamlási és eltávolítási lehetőségek az alábbi, a jelen adatvédelmi nyilatkozatban alább megadott, az adatvédelmi joggal kapcsolatos felszólamlási jogokra és a törléssel kapcsolatos jogos igényekre vonatkozó általános szabályokhoz igazodnak.

  • Internetes oldalunk speciális funkciói

Internetes oldalunk az Önök számára különböző olyan funkciókat kínál, amelyeknek használata esetén az Önök személyes vonatkozású adatait mi rögzítjük, feldolgozzuk és letároljuk.

Az alábbiakban azt ismertetjük, hogy mi történik az Önök adataival.

  • Visszahívás-szolgáltatás (Callback-Service)

A személyes vonatkozású adatok feldolgozásának terjedelme

Az Önök által a mi saját visszahívási nyomtatványunkon megadott adatoknak a feldolgozása.

A személyes vonatkozású adatok feldolgozásának a jogalapja

DSGVO 6. cikkely 1. bekezdés a) betű (hallgatólagos beleegyezés)

Az adatfeldolgozás célja

A visszahívási szolgáltatás rendelkezésre tartása és végrehajtása, a visszahívási kéréseknek a teljesítése.

A tárolás időtartama

Az adatoknak a törlésére akkor kerül sor, ha azokra a visszahívási kérésnek a teljesítéséhez már nincs szükség.

Felszólamlási és eltávolítási lehetőség

A felszólamlási és eltávolítási lehetőségek az alábbi, a jelen adatvédelmi nyilatkozatban alább megadott, az adatvédelmi joggal kapcsolatos felszólamlási jogokra és a törléssel kapcsolatos jogos igényekre vonatkozó általános szabályokhoz igazodnak.

  • Kapcsolattartási nyomtatvány(ok):

A személyes vonatkozású adatok feldolgozásának terjedelme

Az Önök által a kapcsolattartási nyomtatványainkon megadott adatok.

A személyes vonatkozású adatok feldolgozásának a jogalapja

DSGVO 6. cikkely 1. bekezdés a) betű (hallgatólagos beleegyezés)

Az adatfeldolgozás célja

A mi kapcsolattartási nyomtatványunkon, illetve nyomtatványainkon keresztül rögzített adatokat csak azon konkrét megkeresés elintézésére használjuk fel, ami hozzánk a kapcsolattartási nyomtatványon beérkezik.

A tárolás időtartama

Az Ön megkeresésének a feldolgozását követően a rögzített adatokat haladéktalanul töröljük, amennyiben erre vonatkozóan nincsenek a megőrzési időre vonatkozó törvényi kötelezettségek.

Felszólamlási és eltávolítási lehetőség

A felszólamlási és eltávolítási lehetőségek az alábbi, a jelen adatvédelmi nyilatkozatban alább megadott, az adatvédelmi joggal kapcsolatos felszólamlási jogokra és a törléssel kapcsolatos jogos igényekre vonatkozó általános szabályokhoz igazodnak.

  • Nyomtatvány a hírlevélre történő feliratkozáshoz:

A személyes vonatkozású adatok feldolgozásának terjedelme

Az Önök által a hírlevélre való feliratkozáskor megadott adatok.

A személyes vonatkozású adatok feldolgozásának a jogalapja

DSGVO 6. cikkely 1. bekezdés a) betű (hallgatólagos beleegyezés)

Az adatfeldolgozás célja

A hírlevelünk feliratkozási maszkjában rögzített adatokat mi kizárólag a hírlevelünk megküldésére használjuk fel, amelyben tájékoztatjuk Önöket az összes szolgáltatásunkról és az újdonságainkról.

Feliratkozásuk után küldünk Önöknek egy megerősítő email-üzenetet, amely tartalmazza egy linket, amire rá kell kattintaniuk, hogy a hírlevelünkre való bejelentkezést véglegesítsük (Double-Opt-In).

A tárolás időtartama

Hírlevelünket bármikor lemondhatja a leiratkozó linkre való rákattintással, ami egyébként minden hírlevelünkben is szerepel.

Az adataikat mi a leiratkozást követően haladéktalanul töröljük.

Akkor is haladéktalanul töröljük az Önök adatait, amennyiben a hírlevélre való feliratkozásukat nem erősítik meg.

Fenntartjuk magunknak azt a jogot, hogy előzetes vagy utólagos tájékoztatás nélkül töröljük az adatokat.

Felszólamlási és eltávolítási lehetőség

A felszólamlási és eltávolítási lehetőségek az alábbi, a jelen adatvédelmi nyilatkozatban alább megadott, az adatvédelmi joggal kapcsolatos felszólamlási jogokra és a törléssel kapcsolatos jogos igényekre vonatkozó általános szabályokhoz igazodnak.

---

  • Jelen internetes oldal felkereséseinek a statisztikai értékelése – webtracker

Jelen internetes oldalnak, vagy az oldalak egyes adatainak a behívásakor mi rögzítjük, értékeljük és letároljuk az alábbi adatokat:

IP-cím, az a webes cím, ahonnan a fájlt behívták, a fájlnak a nevét, a behívásnak a dátumát és pontos idejét, a továbbított adatmennyiséget és a lehívásnak a sikerességéről szóló jelentést (ún. web-log).

Ezeket a hozzáférési adatokat kizárólag nem személyhez kötődő formában használjuk fel az internetes kínálatunknak a folyamatos jobbítása érdekében, valamint statisztikai célokra.

Jelen internetes oldal felkeresésének statisztikai értékelésére még az alábbi web-trackereket alkalmazzuk:

Google Analytics

A személyes vonatkozású adatok feldolgozásának terjedelme

Az oldalunkon a Google LLC, 1600 Amphitheatre Park, 94043 Mountain View, USA cégnek a webes trackinges szolgáltatását használjuk (a továbbiakban: Google Analytics).

A Google-Analytics a web-tracking szolgáltatás keretében úgynevezett sütiket használ, amelyek az Önök számítógépén letárolásra kerülnek és a mi webes oldalunk felhasználásával kapcsolatos elemzéseket lehetővé teszik (ún. trackelés).

Ezt az elemzést a Google-Analytics tracking szolgáltatása alapján végezzük el, hogy a saját internetes kínálatunkat folyamatosan optimalizálni tudjuk és a kedvezőbb rendelkezésre állását biztosítsuk.

A webes oldalaink használata során bizonyos adatok, különösen az Önök IP-címe, valamint a felhasználói aktivitásuknak az adatai továbbításra kerülnek a Google LLC vállalat szerverére és az Európai Unión kívül, például az Egyesült Államokban kerülnek feldolgozásra és letárolásra.

Az EU Bizottsága megállapította, hogy az Egyesült Államokban megfelelő adatvédelmi színvonal áll rendelkezésre, amennyiben az adatokat feldolgozó cég aláveti magát az Egyesült Államok és az EU között megkötött Privacy-Shield egyezménynek, és az Egyesült Államokba történő adat-exportot ezen a módon a megengedett keretekben alakítja ki.

Azáltal, hogy az IP-címeknek az anonimmé tétele ezen webes oldalnak a Google-Analytics tracking-kódjainál megvalósul, az Önök IP-címét a Google-Analytics még az adatátvitel előtt anonimizálja.

Jelen webes oldal olyan Google-Analytics tracking-kódot használ, ami még kibővítésre került egy gat._anonymizeIp() operátorral annak érdekében, hogy az adatoknak csak az anonimizált hozzáférést tegye lehetővé (ún. IP-maszkolás).

A személyes vonatkozású adatok feldolgozásának a jogalapja

DSGVO rendelet 6. cikkelyének 1. bekezdése a) betűje (beleegyezés) vagy a Google-nál történő regisztrációkor (ha valaki megnyit egy Google-számlát és elfogadja az ott megjelenő adatvédelmi figyelmeztetéseket), vagy ha Önök nincsenek regisztrálva a Google cégnél, akkor az egyértelmű beleegyezésükkel akkor, amikor megnyitják a mi webes oldalunkat.

Az adatfeldolgozás célja

A mi megbízásunkból a Google ezen információkat arra használja fel, hogy a jelen internetes oldal felhívását kiértékelje, jelentéseket állítson össze a web-oldalon folyó tevékenységekről és ahhoz is, hogy további a web-oldalnak és magának az Internetnek a használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson nekünk.

A Google-Analytics keretében az Önök keresője által megküldött IP-címet nem hozza kapcsolatba a Google LLC más adataival.

A tárolás időtartama

A Google a web-tracking szolgáltatás rendelkezésre bocsátásához releváns adatokat mindaddig tárolja, ameddig azok szükségesek ahhoz, hogy a megrendelt webes szolgáltatást nyújtani tudja.

Az adatoknak a rögzítése és tárolása anonimizált módon történik.

Amennyiben a személyekhez való köthetőség mégis adott lenne, akkor az adatokat haladéktalanul törlik, amennyiben azokra nem vonatkozik törvényileg előírt megőrzési kötelezettség.

Minden esetben megtörténik a törlés akkor, ha a megőrzési kötelezettségi idő lejár.

Felszólamlási és eltávolítási lehetőség

Önök a személyes vonatkozású adatoknak (különösen az IP-címnek) a rögzítését és a Google általi feldolgozását meg tudják akadályozni oly módon, hogy a script-kódnak a futtatását a saját keresőjükben deaktiválják, script-blockert telepítenek a keresőgépükbe (ilyet találnak például a www.noscript.net vagy a www.ghostery.com címen) vagy aktiválják a keresőjükben annak a „Do Not Track“ beállítását.

Ezen túlmenően a Google-sütik által rögzített és az Önök web-oldal használatára vonatkozó adatokat (beleértve az IP-címüket is) a Google-nek való megküldését és ezen adatoknak a feldolgozását meg tudják akadályozni, azáltal, hogy a az alábbi linken (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu) elérhető kereső plug-int letöltik és feltelepítik.

A Google-Analytics cégnek a biztonságra és az adatvédelemre vonatkozó alapelveit megtalálhatják az alábbi címszó alatt: https://policies.google.com/privacy?hl=de

  • Külső internetes szolgáltatások bevonása és az adatoknak az Európai Unió területén kívüli feldolgozása

A mi internetes oldalunkon használunk külső szolgáltatóktól aktív Java-szkriptes tartalmakat, úgynevezett webes szolgáltatásokat (webservices).

Ezen tartalmaknak a felhívásával ezek a külső szolgáltatók adott esetben kapnak személyes vonatkozású adatokat az Ön által a mi webes oldalunkon tett látogatásáról.

Ennek során esetlegesen lehetséges, hogy az adatok az Európai Unión kívüli feldolgozására kerülnek.

Ezt meg tudják akadályozni azzal, hogy egy Java-szkript blokkolót, mint például a keresőbe betelepülő 'NoScript' plug-int feltelepítik (www.noscript.net) vagy a Java-szkriptet a saját keresőjükben deaktiválják.

Ezáltal azon internetes oldalaknak a funkciói, amelyeket felkeres, bekorlátozódhatnak.

  • Mi az alábbi külső webes szolgáltatásokat használjuk:

website-check.de

Az oldalunkon a németországi Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24, 66111 Saarbrücken cégnek a webes szolgáltatása kerül betöltésre (a továbbiakban csak: website-check.de).

Mi arra használjuk fel ezen adatokat, hogy a saját webes oldalaink teljes funkcionalitását biztosítani tudjuk.

Ezzel összefüggésben esetlegesen az Önök keresője személyes vonatkozású adatokat továbbíthat a website-check.de felé.

Az adatok feldolgozásának jogalapja az EU DSGVO rendelete 6. cikkely 1. bekezdés f) betű (jogos érdek).

A mi jogos érdekünk abban áll, hogy az internetes oldal hibátlanul működjön.

Az adatoknak a törlésére akkor kerül sor, mihelyt azok rögzítésének a célja teljesül.

A továbbított adatok kezelésével kapcsolatos további információkat a website-check.de adatvédelemi nyilatkozatában találnak: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/.

Önök meg tudják akadályozni azt, hogy a website-check.de az Önök adatait rögzítse és feldolgozza, azzal, hogy a keresőjükben deaktiválják a szkript-kódnak a futtatását vagy szkript blokkolót telepítenek fel a keresőjükbe (ilyet találhatnak például a www.noscript.net vagy a www.ghostery.com címen).

CloudFlare

Webes oldalunkon az egyesült államokbeli CloudFlare Inc., 101 Townsend St, 94107 San Francisco, (a továbbiakban: CloudFlare) webes szolgáltatása kerül betöltésre.

Mi arra használjuk fel ezen adatokat, hogy a a saját webes oldalaink teljes funkcionalitását biztosítani tudjuk.

Ezzel összefüggésben esetlegesen az Önök keresője személyes vonatkozású adatokat továbbíthat a CloudFlare felé.

Az adatok feldolgozásának jogalapja az EU DSGVO rendelete 6. cikkelyének 1. bekezdése f. betűje (jogos érdekek).

A mi jogos érdekünk abban áll, hogy az internetes oldal hibátlanul működjön.

A CloudFlare az Európai Unió és az Egyesült Államok között megkötött Privacy-Shield-egyezmény keretében tanúsíttatta magát (lásd https://www.privacyshield.gov/list).

Az adatoknak a törlésére akkor kerül sor, mihelyt azok rögzítésének a célja teljesül.

A továbbított adatok kezelésével kapcsolatos további információkat a CloudFlare adatvédelemmel kapcsolatos nyilatkozatában találnak: https://www.cloudflare.com/security-policy/?utm_referrer=https://www.google.de/.

Önök meg tudják akadályozni azt, hogy a CloudFlare az Önök adatait rögzítse és feldolgozza, azzal, hogy a keresőjükben deaktiválják a szkript-kódnak a futtatását vagy szkript blokkolót telepítenek fel a keresőjükbe (ilyet találhatnak például a www.noscript.net vagy a www.ghostery.com címen).

Doubleclick

Webes oldalunkon az egyesült államokbeli Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View cég (a továbbiakban csak: Doubleclick) webes keresője kerül betöltésre.

Mi arra használjuk fel ezen adatokat, hogy a a saját webes oldalaink teljes funkcionalitását biztosítani tudjuk.

Ezzel összefüggésben az Önök keresője esetlegesen adatokat fog továbbítani a Doubleclick felé.

Az adatok feldolgozásának jogalapja az EU DSGVO rendelete 6. cikkelyének 1. bekezdése f. betűje (jogos érdekek).

A mi jogos érdekünk abban áll, hogy az internetes oldal hibátlanul működjön.

A Doubleclick az Európai Unió és az Egyesült Államok között megkötött Privacy-Shield-egyezmény keretében tanúsíttatta magát (lásd https://www.privacyshield.gov/list).

Az adatoknak a törlésére akkor kerül sor, mihelyt azok rögzítésének a célja teljesül.

A továbbított adatok kezelésével kapcsolatos további információkat a Doubleclick adatvédelemmel kapcsolatos nyilatkozatában találnak: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy)

Önök meg tudják akadályozni azt, hogy a Doubleclick az Önök adatait rögzítse és feldolgozza, azzal, hogy a keresőjükben deaktiválják a szkript-kódnak a futtatását vagy szkript blokkolót telepítenek fel a keresőjükbe (ilyet találhatnak például a www.noscript.net vagy a www.ghostery.com címen).

Google

Webes oldalunkon az egyesült államokbeli Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View cég (a továbbiakban: Google) webes szolgáltatása kerül betöltésre.

Mi arra használjuk fel ezen adatokat, hogy a a saját webes oldalaink teljes funkcionalitását biztosítani tudjuk.

Ezzel összefüggésben esetlegesen az Önök keresője személyes vonatkozású adatokat továbbíthat a Google felé.

Az adatok feldolgozásának jogalapja az EU DSGVO rendelete 6. cikkelyének 1. bekezdése f. betűje (jogos érdekek).

A mi jogos érdekünk abban áll, hogy az internetes oldal hibátlanul működjön.

A Google az Európai Unió és az Egyesült Államok között megkötött Privacy-Shield-egyezmény keretében tanusíttatta magát (lásd https://www.privacyshield.gov/list).

Az adatoknak a törlésére akkor kerül sor, mihelyt azok rögzítésének a célja teljesül.

A továbbított adatok kezelésével kapcsolatos további információkat a Google adatvédelemmel kapcsolatos nyilatkozatában találnak: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

Önök meg tudják akadályozni azt, hogy a Google az Önök adatait rögzítse és feldolgozza, azzal, hogy a keresőjükben deaktiválják a szkript-kódnak a futtatását vagy szkript blokkolót telepítenek fel a keresőjükbe (ilyet találhatnak például a www.noscript.net vagy a www.ghostery.com címen).

Google Video

Webes oldalunkon az egyesült államokbeli Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View cég (a továbbiakban: Google Video) webes szolgáltatása kerül betöltésre.

Mi arra használjuk fel ezen adatokat, hogy a a saját webes oldalaink teljes funkcionalitását biztosítani tudjuk.

Ezzel összefüggésben esetlegesen az Önök keresője személyes vonatkozású adatokat továbbíthat a Google Video felé.

Az adatok feldolgozásának jogalapja az EU DSGVO rendelete 6. cikkelyének 1. bekezdése f. betűje (jogos érdekek).

A mi jogos érdekünk abban áll, hogy az internetes oldal hibátlanul működjön.

A Google Video az Európai Unió és az Egyesült Államok között megkötött Privacy-Shield-egyezmény keretében tanúsíttatta magát (lásd https://www.privacyshield.gov/list).

Az adatoknak a törlésére akkor kerül sor, mihelyt azok rögzítésének a célja teljesül.

A továbbított adatok kezelésével kapcsolatos további információkat a Google Video adatvédelemmel kapcsolatos nyilatkozatában találnak: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

Önök meg tudják akadályozni azt, hogy a Google Video az Önök adatait rögzítse és feldolgozza, azzal, hogy a keresőjükben deaktiválják a szkript-kódnak a futtatását vagy szkript blokkolót telepítenek fel a keresőjükbe (ilyet találhatnak például a www.noscript.net vagy a www.ghostery.com címen).

Youtube

Webes oldalunkon az egyesült államokbeli Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View cég (a továbbiakban: Youtube) webes szolgáltatása kerül betöltésre.

Mi arra használjuk fel ezen adatokat, hogy a a saját webes oldalaink teljes funkcionalitását biztosítani tudjuk.

Ezzel összefüggésben esetlegesen az Önök keresője személyes vonatkozású adatokat továbbíthat a Youtube felé.

Az adatok feldolgozásának jogalapja az EU DSGVO rendelete 6. cikkelyének 1. bekezdése f. betűje (jogos érdekek).

A mi jogos érdekünk abban áll, hogy az internetes oldal hibátlanul működjön.

A Youtube az Európai Unió és az Egyesült Államok között megkötött Privacy-Shield-egyezmény keretében tanúsíttatta magát (lásd https://www.privacyshield.gov/list).

Az adatoknak a törlésére akkor kerül sor, mihelyt azok rögzítésének a célja teljesül.

A továbbított adatok kezelésével kapcsolatos további információkat a Youtube adatvédelemmel kapcsolatos nyilatkozatában találnak: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

Önök meg tudják akadályozni azt, hogy a Youtube az Önök adatait rögzítse és feldolgozza, azzal, hogy a keresőjükben deaktiválják a szkript-kódnak a futtatását vagy szkript blokkolót telepítenek fel a keresőjükbe (ilyet találhatnak például a www.noscript.net vagy a www.ghostery.com címen).

ytimg

Webes oldalunkon az egyesült államokbeli Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View cég (a továbbiakban: ytimg) webes szolgáltatása kerül betöltésre.

Mi arra használjuk fel ezen adatokat, hogy a a saját webes oldalaink teljes funkcionalitását biztosítani tudjuk.

Ezzel összefüggésben esetlegesen az Önök keresője személyes vonatkozású adatokat továbbíthat a ytimg felé.

Az adatok feldolgozásának jogalapja az EU DSGVO rendelete 6. cikkelyének 1. bekezdése f. betűje (jogos érdekek).

A mi jogos érdekünk abban áll, hogy az internetes oldal hibátlanul működjön. A ytimg cég az Európai Unió és az Egyesült Államok között megkötött Privacy-Shield-egyezmény keretében tanúsíttatta magát (lásd https://www.privacyshield.gov/list).

Az adatoknak a törlésére akkor kerül sor, mihelyt azok rögzítésének a célja teljesül.

A továbbított adatok kezelésével kapcsolatos további információkat a ytimg adatvédelemmel kapcsolatos nyilatkozatában találnak: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

Önök meg tudják akadályozni azt, hogy a ytimg az Önök adatait rögzítse és feldolgozza, azzal, hogy a keresőjükben deaktiválják a szkript-kódnak a futtatását vagy szkript blokkolót telepítenek fel a keresőjükbe (ilyet találhatnak például a www.noscript.net vagy a www.ghostery.com címen).

Cookie Consent

Webes oldalunkon az egyesült királyságbeli Silktide Ltd, Brunel Parkway Pride Park cég (a továbbiakban: Cookie Consent) webes szolgáltatása kerül betöltésre.

Mi arra használjuk fel ezen adatokat, hogy a a saját webes oldalaink teljes funkcionalitását biztosítani tudjuk.

Ezzel összefüggésben az Önök keresője esetlegesen személyes vonatkozású adatokat továbbít a Cookie Consent felé.

Az adatok feldolgozásának jogalapja az EU DSGVO rendelete 6. cikkelyének 1. bekezdése f. betűje (jogos érdekek).

A mi jogos érdekünk abban áll, hogy az internetes oldal hibátlanul működjön.

Az adatoknak a törlésére akkor kerül sor, mihelyt azok rögzítésének a célja teljesül.

A továbbított adatok kezelésével kapcsolatos további információkat a Cookie Consent adatvédelemmel kapcsolatos nyilatkozatában találnak: https://silktide.com/privacy-policy/.

Önök meg tudják akadályozni azt, hogy a Cookie Consent az Önök adatait rögzítse és feldolgozza, azzal, hogy a keresőjükben deaktiválják a szkript-kódnak a futtatását vagy szkript blokkolót telepítenek fel a keresőjükbe (ilyet találhatnak például a www.noscript.net vagy a www.ghostery.com címen).

ETRACKER

Webes oldalunkon a németországi etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg cég (a továbbiakban: ETRACKER) webes szolgáltatása kerül betöltésre.

Mi arra használjuk fel ezen adatokat, hogy a a saját webes oldalaink teljes funkcionalitását biztosítani tudjuk.

Ezzel összefüggésben esetlegesen az Önök keresője személyes vonatkozású adatokat továbbíthat az ETRACKER felé.

Az adatok feldolgozásának jogalapja az EU DSGVO rendelete 6. cikkelyének 1. bekezdése f. betűje (jogos érdekek).

A mi jogos érdekünk abban áll, hogy az internetes oldal hibátlanul működjön.

Az adatoknak a törlésére akkor kerül sor, mihelyt azok rögzítésének a célja teljesül.

A továbbított adatok kezelésével kapcsolatos további információkat az ETRACKER adatvédelemmel kapcsolatos nyilatkozatában találnak: https://www.etracker.com/datenschutz/.

Önök meg tudják akadályozni azt, hogy az ETRACKER az Önök adatait rögzítse és feldolgozza, azzal, hogy a keresőjükben deaktiválják a szkript-kódnak a futtatását vagy szkript blokkolót telepítenek fel a keresőjükbe (ilyet találhatnak például awww.noscript.net vagy a www.ghostery.com címen).

Social Plug-In – „Twitter“

A személyes vonatkozású adatok feldolgozásának terjedelme

Webes oldalunkon a „Twitter” szociális háló plug-injét használjuk, amit az egyesült államokbeli Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, 94103 San Francisco, CA cég (a továbbiakban „Twitter“) üzemeltet.

Ha felhívnak egy olyan oldalt, ami egy ilyen plug-int tartalmaz, akkor az Önök keresője automatikusan kapcsolatot létesít a háttérben a Twitter szerverei felé.

Ennek a plug-innek a tartalmát a Twitter közvetlenül átadja az Önök keresőjének, és csak a mi oldalunkkal kerül kapcsolatba.

Ezen bekapcsolódás révén a Twitter kap egy olyan információt, hogy az Önök keresője a mi internetes megjelenésünknek egy konkrét oldalát betöltötte.

Ez akkor is igaz, ha Önök nem rendelkeznek Twitter-profillal vagy éppen nincsenek bejelentkezve a Twitterre.

Ezt az információt (beleértve az Önök IP-címét is) az Önök keresője közvetlenül a Twitternek az Egyesült Államokban található szerverének továbbítja, és ott kerül letárolásra.

Amennyiben Önök be vannak jelentkezve a Twitterre, akkor a Twitter azt, hogy Önök felkeresték a mi webes oldalunkat, közvetlenül hozzá tudja rendelni az Önök Twitter-profiljához.

Ha létrejön a plug-innel az interakció, például megnyomják a „Tetszik” gombot vagy valamilyen kommentárt írnak, akkor ezt az információt is közvetlenül átküldi a Twitter szerverének és ott le is tárolja.

Ezen kívül az információkat az Önök Twitter-profiljánál is megjeleníti és a twitteres kapcsolatainál is, amelyekhez Ön adja meg a hozzájárulást ugyancsak kijelzi.

A személyes vonatkozású adatok feldolgozásának a jogalapja

DSGVO rendelet 6. cikkely 1. bekezdés a) betű (amennyiben Önök regisztrálták magukat a Twitteren), illetve a DSGVO 6. cikkely 1. bekezdés f. betű (amennyiben Önök nem regisztrálták magukat a Twitteren).

Amennyiben a feldolgozás a DSGVO rendelet 6. cikkely 1. bekezdés 1. oldal f) betűje alapján történik meg, akkor az oldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a Twitteren lehetővé tegye a felhasználók interakciót az oldal üzemeltetőjének a különböző tartalmaival. .

Az adatfeldolgozás célja

Az adatok rögzítésének az elsődleges célja az, hogy a Twitterrel a hálózaton keresztül felkínálja a szociális interakcióknak a lehetőségét, és ezáltal a mi internetes megjelenésünk interaktív lehessen.

Az adatok rögzítésének a terjedelmét és az Önök által megadott adatoknak a további Twitter általi feldolgozását és használatát, illetve az Önöknek az ehhez fűződő jogait és beállítási lehetőségeit a saját magánszférájuk védelmére a Twitternek az adatvédelemmel kapcsolatos útmutatójában találhatják meg: (https://twitter.com/de/privacy).

A tárolás időtartama

A Twitter a webes szolgáltatás nyújtása szempontjából releváns adatokat addig tárolja, amíg az szükséges.

Amennyiben ezekre az adatokra törvényi megőrzési kötelezettségek vonatkoznak, ezeknek a törlése a törvényileg előírt megőrzési kötelezettség lejárta után megtörténik.

Felszólamlási és eltávolítási lehetőség

Amennyiben Önök nem szeretnék, hogy a Twitternek a social-plug-inje futtatásra kerüljön, akkor a szkript blokkolóval a futtatást blokkolni tudják, például a „NoScript“ segítségével.

Ha nem szeretnék, hogy a Twitter a mi internetes oldalunkon keresztül begyűjtött információkat az Önök Twitter-profiljához hozzárendelhesse, akkor a webes oldalunk felkeresése előtt ki kell jelentkezniük a Twitterről.

A twitteres plug-in betöltődését célirányosan is meg tudják akadályozni Add-ons funkciók alkalmazásával a saját keresőjükben.

A Mozilla Firefox-hoz:
https://addons.mozilla.org/de/firefox/

Az Opera-hoz:
https://addons.opera.com/de/

A Chrome-hoz:
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=hu

A felszólamlási és eltávolítási lehetőségek az alábbi, a jelen adatvédelmi nyilatkozatban alább megadott, az adatvédelmi joggal kapcsolatos felszólamlási jogokra és a törléssel kapcsolatos jogos igényekre vonatkozó általános szabályokhoz igazodnak.

Social Plug-In – „Facebook“

A személyes vonatkozású adatok feldolgozásának terjedelme

Webes oldalunkon betöltődik a Facebooknak egy social plug-inje, amelynek az üzemeltetője az egyesült államokbeli Facebook, Inc., 1601 Willow Road, 94024 Menlo Park cég (a továbbiakban „Facebook“).

Ha Önök felhívják ezt az oldalt, ami ilyen plug-int tartalmaz, akkor az Önök keresője automatikusan a háttérben kapcsolatba lép a Facebook szervereivel.

A plug-in tartalmát a Facebook közvetlenül eljuttatja az Önök keresőjének és csak a mi oldalunkkal kerül kapcsolatba.

Ezen kapcsolódás révén a Facebook információt kap arról, hogy az Önök keresője a mi internetes megjelenésünknek egy konkrét oldalát betöltötte.

Ez akkor is érvényes, ha Önök nem rendelkezne Facebook-profillal vagy éppen nincsenek bejelentkezve a Facebookra.

Ezt az információt (beleértve az Önök IP-címét) az Önök keresője közvetlenül eljuttatja a Facebook egyesült államokbeli valamely szerverének és ott letárolásra kerül.

Amennyiben Önök be vannak jelentkezve a Facebookon, akkor a mi webes oldalunknak a felkeresését közvetlenül hozzá tudja rendelni az Önök Facebook-profiljához.

Ha létrejön a plug-innel az interakció, például megnyomják a „Tetszik” gombot vagy valamilyen kommentárt írnak, akkor ezt az információt is közvetlenül átküldi a Facebook szerverének és ott le is tárolja.

Ezen kívül az információkat az Önök Facebook-profiljánál is megjeleníti és a facebookos kapcsolatainál is, amelyekhez Ön adja meg a hozzájárulást, ugyancsak kijelzi.

A személyes vonatkozású adatok feldolgozásának a jogalapja

A DSGVO rendelet 6. cikkely 1. bekezdés a) betű (amennyiben Önök regisztrálták magukat a Facebookon), illetve a DSGVO 6. cikkely 1. bekezdés f) betűje (amennyiben Önök nem regisztrálták magukat a Facebookon).

Amennyiben a feldolgozás a DSGVO rendelet 6. cikkely 1. bekezdés 1. oldal f) betűje alapján történik meg, akkor az oldal üzemeltetőjének jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a Facebookon lehetővé tegye a felhasználók interakciót az oldal üzemeltetőjének a különböző tartalmaival. .

Az adatfeldolgozás célja

Az adatfeldolgozásnak az elsődleges célja az, hogy Önöknek a Facebook hálózat révén szociális interakciós lehetőségeket kínáljon Önöknek és ezáltal a saját internetes megjelenésünket interaktívvá tegyük.

Az adatrögzítésnek a terjedelmét, valamint az Önök által rendelkezésre bocsátott adatoknak a további feldolgozását és felhasználását a Facebook által, illetve az Önök ezzel kapcsolatos jogait és a beállítási lehetőségeket a saját magánszférájuk védelme érdekében a Facebooknak az adatvédelmi útmutatójában találhatják meg: (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

A tárolás időtartama

A Facebook a webes szolgáltatások rendelkezésre bocsátása érdekében az adatokat addig tárolja, ameddig azok szükségesek.

Amennyiben ezekre az adatokra törvényi megőrzési kötelezettségek vonatkoznak, ezeknek a törlése a törvényileg előírt megőrzési kötelezettség lejárta után megtörténik.

Felszólamlási és eltávolítási lehetőség

Amennyiben Önök nem szeretnék, hogy a Facebooknak a social-plug-inje futtatásra kerüljön, akkor egy ún. szkript blokkoló installálásával a futtatást blokkolni tudják, például a „NoScript“ segítségével.

Amennyiben Önök nem szeretnék, hogy a Facebook a mi webes oldalunkon keresztül begyűjtött adatokat az Önök Facebook-profiljához hozzárendelje, akkor az oldalak felkeresése előtt ki kell jelentkezniük a Facebookról.

A Facebookos plug-in betöltődését célirányosan is meg tudják akadályozni Add-ons funkciók alkalmazásával a saját keresőjükben.

A Mozilla Firefox-hoz:
https://addons.mozilla.org/de/firefox/

Az Opera-hoz:
https://addons.opera.com/de/

A Chrome-hoz:
https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=hu

 

A felszólamlási és eltávolítási lehetőségek az alábbi, a jelen adatvédelmi nyilatkozatban alább megadott, az adatvédelmi joggal kapcsolatos felszólamlási jogokra és a törléssel kapcsolatos jogos igényekre vonatkozó általános szabályokhoz igazodnak.

  • Tájékoztatás sütik használatáról

A személyes vonatkozású adatok feldolgozásának terjedelme

Különböző oldalakon használunk sütiket, hogy lehetővé tegyük a webes oldalunk bizonyos funkcióinak a használatát.

Az un. 'sütik' esetében kisméretű szöveges fájlokról van szó, amelyeket az Önök keresője az Önök számítógépére rá tud tenni.

Ezekben a szöveges fájlokban van egy jellegzetes karakter-kombináció, amely a keresőnek az egyértelmű beazonosítását lehetővé teszi, amennyiben újra felhívná a webes oldalunkat. A süti-fájlok rátételének folyamatát még illetik „süti elhelyezése” névvel is.

A személyes vonatkozású adatok feldolgozásának a jogalapja

DSGVO 6. cikkely 1. bekezdés f) betű (jogos érdek).

Nekünk jogos érdekünk fűződik az internetes oldalunk teljes működőképességének a megőrzéséhez, a kezelhetőségének a fokozásához, valamint az ügyfelek egyedi megszólításának a lehetőségéhez.

Az oldalt felkereső egyének beazonosítása a sütis technológia felhasználásával számunkra csak akkor lehetséges, ha az oldalt felkereső előzetesen egy előre megadott hozzájárulás alapján a megfelelő személyes vonatkozású adatait ránk bízta.

Az adatfeldolgozás célja

A sütiket a webes oldalunk azért használja, hogy az internetes oldalunknak a teljes működőképességét fenntartsa és a kezelhetőségét fokozza.

Emellett a sütiket használó technológia lehetővé teszi azt, hogy az egyes látogatókhoz pszeudo-személyiséget rendeljünk, például adjunk nekik egy tetszés szerinti egyedi azonosítót, aminek a révén újra felismerhetjük őket, így számunkra lehetségessé válik az, hogy egyedi szolgáltatásokat kínáljunk fel.

A tárolás időtartama

A sütijeinknek a tárolása addig valósul meg, amíg azokat a keresőjükből nem törlik, vagy azon esetben, ha speciális „session-cookie”-ról van szó, akkor ameddig az adott session tart.

Felszólamlási és eltávolítási lehetőség

Önök a saját keresőjüket a saját kívánságaiknak megfelelően úgy állíthatják be, hogy az általánosságban megakadályozza a sütiknek a használatát, hogy ezekről tájékoztatást kapjanak, hogy esetenként dönthessék el, hogy elfogadják e a sütiket, vagy hogy a sütiknek a használatát alapvetően elfogadják.

A sütiket különféle célokra lehet felhasználni, például annak a felismerésére, hogy az Önök számítógépe már kapcsolatba került-e a mi webes kínálatunkkal (tartós sütik) vagy arra is, hogy az utoljára megnézett ajánlatokat letárolják (ülés-sütik).

Mi arra használjuk a sütiket, hogy az Önök számára egy fokozott kényelmi funkciót biztosítsunk.

Ahhoz, hogy az általunk kínált kényelmi funkciókat használni tudják, azt javasoljuk Önöknek, hogy a webes ajánlatunk megtekintése előtt fogadják el a sütiknek a használatát.

A felszólamlási és eltávolítási lehetőségek az alábbi, a jelen adatvédelmi nyilatkozatban alább megadott, az adatvédelmi joggal kapcsolatos felszólamlási jogokra és a törléssel kapcsolatos jogos igényekre vonatkozó általános szabályokhoz igazodnak.

Adatbiztonság és adatvédelem, kommunikáció e-mail útján

Az Önök személyes vonatkozású adatait műszaki és szervezési intézkedésekkel védjük a rögzítés, a tárolás és a feldolgozás során is, így azok Harmadik Személyek számára nem hozzáférhetők.

Kódolatlan, e-mail útján történő kommunikáció esetén a továbbítás közben nem biztosítható a komplett adatbiztonság, így mi azt javasoljuk, hogy magas biztonsági fokozatot igénylő információk esetében válasszák a kódolt kommunikáció lehetőségét, vagy a postai utat.

A beleegyezések visszavonása - Adat-tájékoztatások és módosítási igények – Adatoknak a törlése és zárolása

Évente egyszer joguk van az Önök mentett adatairól felvilágosítást kérni, illetve bármikor megvan az a joguk, hogy az adataikat helyesbítsék, zárolják, vagy töröljék.

Az Önök adatai első felszólításra törlésre kerülnek nálunk, amennyiben ez nem ütközik törvényi szabályozásba.

Az Önök személyes vonatkozású adatainak használatára vonatkozó számunkra megadott belegyezésüket tehát bármikor vissza is vonhatják.

A saját adataikkal kapcsolatos felvilágosítási, törlési és helyesbítési igényekkel, valamint szívesen fogadott ötleteikkel bármikor forduljanak az alábbi címhez:

Brunata ZENNER Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1222 Budapest, Vöröskereszt utca 8-10.
Telefon: +36 1 216 5670
Fax:     +36 1 217 5453
E-Mail: iroda@zenner.hu

 

Panasztételi jog a felügyeleti szervnél a DSGVO rendelet 77 I cikkelye alapján

Amennyiben Önökben olyan gyanú merül fel, hogy mi az Önök adatait jogellenesen dolgozzuk fel, természetszerűleg bármikor kezdeményezhetik a probléma tisztázását a bíróság előtt.

Ettől függetlenül fennáll az Önök számára az a lehetőség is, hogy valamely felügyeleti szervhez forduljanak.

Panasztételi joguk a tartózkodási helyük, munkahelyük és/vagy a vélt sérelem helye szerinti EU-s tagállamban illeti meg Önöket, vagyis fordulhatnak ahhoz a felügyeleti szervhez, amely a fent említett helyek valamelyikéhez tartozik.

Az a felügyeleti szerv, amelyhez a panasz benyújtásra került, ezek után tájékoztatás ad majd az Önök beadványának a státuszáról és az eredményekről, beleértve a bírósági jogorvoslatnak a lehetőségét is a DSGVO rendelet 78. cikkelyének megfelelően.

Az anyagot készítette:

© A DURY számítástechnikai jogi ügyvédi iroda – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de